User giayphepxaydungsg

Member for: 1 month (since Apr 5)
Type: Registered user
Full name:
Location:
Website: https://xaydungsg.com.vn/dich-vu-xin-giay-phep-xay-dung
About: Giấy phép xây dựng được xem là một trong như một thủ tục thiết yếu về mặt pháp lý mà gia chủ hay là chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện chúng trước khi muốn tiến hành xây dựng một công trình hay nhà ở.

Activity by giayphepxaydungsg

Score: 0 points
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes
2,733 questions
2,470 answers
6,461 comments
1,341,041 users